FORGOT YOUR DETAILS?

Sažetak projekta

Znanstvenici Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu (nositelj projekta) u suradnji s Hrvatskim geološkim institutom  provest će istraživanja u području grijanja i hlađenja izgrađenih prostora korištenjem dizalica topline koje su pomoću bušotinskih izmjenjivača topline povezane s tlom. Istraživanja će se provesti izvođenjem istražnih bušotina, na kojima će se izvršiti tzv. mjerenje toplinskog odziva uz istovremeno ispitivanje sastava tla uzimanjem uzoraka tla iz slojeva kroz koje prolazi bušotina.

Obradom podataka mjerenja pokrenut će se dugoročni proces opsežnog lokalnog “mapiranja” geotermalnog potencijala tla unutar pojedinih regija RH.

Ispitivanja će se provesti na osam lokacija unutar Republike Hrvatske: Osijek, Požega, Čakovec, Zagreb, Gospić, Poreč, Zadar i Knin. Na svim istražnim lokacijama ugradit će se nova oprema koja će ostati u trajnom korištenju institucije na čijim se česticama ugrađuje. Radi se o šest srednje-tehničkih obrazovnih centara, jednom institutu i jednom fakultetu (FSB Zagreb).

Uz provedbu mjerenja, ujedno će se u neposrednim kontaktima znanstvenika s obrazovnim institucijama i regionalnim centrima za obnovljive izvore energije proširiti svijest i temeljna znanja o uvjetima primjene ovakvih sustava grijanja i hlađenja. U praksi, omogućit će se njihovo veće korištenje do kojeg do sada nije došlo ne samo zbog visokih investicijskih ulaganja, nego i zbog nedovoljnog poznavanja predmetne tehnologije.

Razdoblje provedbe projekta iznosi 24 mjeseca, a ukupna vrijednost projekta je 509.695.36 €, od čega Europska unija putem Operativnih programa za regionalnu konkurentnost sufinancira 418.551,83 €. Više o strukturnim i investicijskim fondovima i Operativnom programu za regionalnu konkurentnost može se saznati na www.strukturnifondovi.hr i www.regionalna-konkurentnost.hr.

Kranji korisnici
Istraživačke i edukacijske ustanove u Hrvatskoj – instituti, fakulteti, srednje škole.
Zakonodavne vlasti u Hrvatskoj.
Institucije lokalne državne uprave.
Stručna zajednica – projektanti, tehničari, instalateri.
Urbanisti, investitori i promicatelji na području obnovljivih izvora energije.

 

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu i ne odražava nužno gledišta Europske unije.
TOP