FORGOT YOUR DETAILS?

Ciljevi projekta

Cilj projekta je istraživanje regionalnih svojstava plitkih geotermalnih potencijala tla na teritoriju RH te širenje svijesti i znanja o tehnologiji dizalica topline povezanih s tlom kao obnovljivim izvorom energije. Upoznavanje učenika i studenata s ovim, do sada u hrvatskoj javnosti nedovoljno poznatim načinom korištenja obnovljivih oblika energije.

Istraživanja će se provesti za potrebe grijanja i hlađenja izgrađenih prostora korištenjem dizalica topline koje su pomoću bušotinskih izmjenjivača topline povezane s tlom kao toplinskim izvorom ili ponorom. U sklopu projekta izvest će se istražne bušotine na kojima će se provoditi mjerenja toplinskog odziva tla (engl. TRT – Thermal Response Test), uz istovremeno ispitivanje sastava tla uzimanjem uzoraka iz slojeva kroz koje prolazi bušotina. Republika Hrvatska bi tako na svojem teritoriju stekla pregled o regionalnoj raspodjeli plitkih geotermalnih potencijala tla, koji se  sada, tj. s primjenom dizalica topline, koriste samo u tehnologijski najrazvijenijim zemljama svijeta

Ciljevi projekta Očekivani rezultati
– istraživanje svojstava plitkih geotermalnih
potencijala tla na osam karakterističnih lokacija
raspodijeljenih po cijelom teritoriju Republike
Hrvatske- širenje svijesti i znanja potrebnih
za korištenje plitkih geotermalnih potencijala- upoznavanje i edukacija učenika i studenata
s ovim načinom korištenja obnovljivih oblika energije
– izrada kartografskog prikaz varijacija
geotermalnog potencijala na teritoriju RH- stvaranje preduvjeta za lakšu
implementaciju sustava dizalica topline
s tlom za potrebe grijanja i hlađenja zgrada- promoviranje korištenja sustava dizalica
topline s tlom kao obnovljivi izvor energije- razvoj industrije i porast korištenja dizalica
topline s tlom- ušteda na energentima i smanjenje potreba
za energijom za krajnje korisnike
TOP