FORGOT YOUR DETAILS?

Osnovne informacije

 


Puni naziv projekta:    Istraživanje i promocija plitkih geotermalnih potencijala u Republici Hrvatskoj
Skraćeni naziv:    GeoMapping
Nositelj projekta:    Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu
Partner:    Hrvatski geološki institut
Trajanje projekta:    24 mjeseca (početak 04.06.2013.)
Vrijednost:    509.695,36 € (Europska unija sufinancira 418.551,83 €)
Odgovorno tijelo:    Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta
Provodi:    Središnja agencija za ugovaranje i financiranje
Mjesto provedbe:    Osam lokacija unutar Republike Hrvatske: Zagreb, Osijek, Požega, Čakovec, Gospić, Poreč, Zadar i Knin

Operativni program za regionalnu konkurentnost integrirani je predpristupni fond Europske unije za Hrvatsku za razdoblje 2007-2013. godine. Utemeljen je uredbom Vijeća Europske unije br. 1085/2006, a predstavlja svojevrstan nastavak prve generacije EU fondova: CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD

TOP