FORGOT YOUR DETAILS?

Na poziv profesora Fujiija sa Sveučilišta Akita organiziran je uzvratni posjet hrvatske delegacije Japanu u vremenu od 28.08. do 02.09.2016. Japanska delegacija  posjetila je  Hrvatsku i FSB u siječnju ove godine (Prof. Fujii, Dr. Yoshioka, Mr. Katsuragi). U ponedjeljak, 29.08.2016., bili smo na Sveučilištu Akita u posjetu laboratorijima u kojima se provode istraživanja vezana za

TOP