FORGOT YOUR DETAILS?

IMG_5926

U organizaciji seminara sudjelovali su Fakultet strojarstva i brodogradnje Svučilišta u Zagrebu, Hrvatski geološki institut i Akita sveučilište iz Japana. Seminar je održan 12. siječnja 2016. godine. U prvom dijelu seminara prezentirani su rezultati projekta Istraživanje i promocija upotrebe plitkih geotermalnih potencijala u Hrvatskoj te dobivena toplinska svojstva tla na različitim lokacijama. U drugom dijelu

Dana 10. lipnja 214. godine, nakon radova bušenja, započeto je polaganje izmjenjivača topline u bušotinu na lokaciji Tehničke škole Požega. Bušotinski izmjenjivač topline uspješno je ugrađen i pripremljen za daljnje aktivnosti koje uključuju spajanje optičkih kablova unutar izmjenjivača i mjerne opreme te početak samih mjerenja. U sklopu dovršetka radova organizirana je i press konferencija na

Geotermalani izvori energije

Srijeda, 26 Ožujak 2014 by

Ove novosti vezane su za zadnje informacije vezane za GTM projekt. Pratite ovu stranicu za sve zadnje vijesti vezane uz projekt.

SAFU

Srijeda, 26 Ožujak 2014 by

Europska unija je kroz programe pomoći u proteklih petnaest godina dodijelila 1,6 milijardi eura za financiranje različitih projekata u Republici Hrvatskoj. Do ulaska u Europsku uniju Republika Hrvatska je korisnica Instrumenta pretpristupne pomoći IPA (eng. Instrument for Pre-Accession assistance), koji je u financijskoj perspektivi 2007. – 2013. zamijenio programe prve generacije – CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD.

Tagged under:
TOP